FOTO GALERIJA ČLANOVA SAJTA

UPUTSTVO ZA DODAVANJE FOTOGRAFIJA

Fotografije koje budete postavili se neće odmah pojaviti u galeriji, već prvo moraju biti odobrene od strane Fotoart-a. Fotoart će fotografije za galeriju odobravati 2 puta nedeljno. Fotoart neće slati obaveštenje putem e-mail-a ili privatne poruke sa razlogom zašto je fotografija odbijena. Ukoliko se vaša fotografija ne pojavi u galeriji 4 dana nakon što ste je poslali, smatrajte da fotografija nije prihvaćena u galeriju jer ne zadovoljava minimalne tehničke uslove.

Friends Online

Powered by EvNix